Quí khách có thể dùng thử bất cứ phần mềm nào trong vòng 2 tuần. Xin vui lòng liên hệ tại info@vcteck.com. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý khach trong vòng 24 tiếng.
Phiên bản dùng thử của chúng tôi có đầy đủ các chúc năng như phiên bản thương mại không giới hạn về số lương phần tử hoặc bất cứ chức năng nào. Phiên bản dùng thử sẽ hết hạn sau 2 tuần nên để có thể đánh giá và tìm hiểu hết các chức năng của các phần mềm chúng tôi khuyến cáo quí khách không nên dùng thử quá 2 hoặc 3 chương trình cùng lúc.

Vui lòng cung cấp email cũng nhu thông tin về công ty của quí khách để chúng tôi có thể tiến hành cung cấp bản dùng thử cho quikha1ch nhanh nhất

LƯU Ý: Chúng tôi sẽ liên hệ với quí khách qua địa chỉ email quí khách cung cấp nên vui lòng cung cấp địa chỉ của quí khách chính xác.

Để góp phần vào sự phát triển của Địa kỹ thuật, chúng tôi cung cấp tất cả các phần mềm cho các trường đại học và cao đẳng với giá ưu đãi là 250 USD/năm. Nếu quí khách muốn thử dùng với mục đích đào tạo và giáo dục xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại education@vcteck.com