Đơn giá

Hợp đồng mua cố định

​Cấp phép mua cá nhân là lựa chọn tốt nhất cho các công ty nhỏ khi mà chương trình chỉ cần sử dụng trên 1 máy tính cố định. Mã cài đặt phần mềm và đường dẫn để tải chương trình về sẽ được gũi qua email. Mã này chỉ có thể dùng được trong 1 năm. Sau đấy 1 mã mới sẽ được gủi đến quý khách. Lưu ý là khi đã cài và sử dụng trên 1 máy tính thì chương trình sẽ chỉ có thể sử dụng được o trên cùng 1 máy tính mà thôi.

Hợp đồng thuê cố định
Cấp phép thuê cá nhân cũng là lựa chọn tốt nhất cho các công ty nhỏ khi mà chương trình chỉ cần sử dụng trên 1 máy tính cố định. Mã cài đặt phần mềm và đường dẫn để tải chương trình về sẽ được gũi qua email. Lưu ý là khi đã cài và sử dụng trên 1 máy tính thì chương trình sẽ chỉ có thể sử dụng được o trên cùng 1 máy tính mà thôi. Tuy nhiên, phần mềm sẽ bị hết hạn trong vòng 1 năm. Ưu điểm của dạng hợp đồng này là trong vòng 1 năm trong hạn hợp đồng , nều chương trình có phiên bản mới thì quí khách sẽ được nâng cấp miên phí. Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật cũng được cung cấp miễn phí.

Hợp đồng nâng cấp cố định

Quí khách đã có sẵn hợp đồng mua cá nhân của phiên bản phần mềm ngay trước phiên bản mới có thể nâng cấp lên phiên bản mớ nếu muốn nâng cấp lên phiên bản mới có thể mua phiên bản mới với giá ưu đãi bằng dạng hợp đồng này. Phiên bản nâng cấp sẽ được gủi qua email cho quí khách.

Hợp đồng mua linh động

Hợp đồng mua linh động thích hợp đồ vời các công ty lớn có nhiều văn phòng. Phân mếm dưới dạng hợp đồng này có thể chia sẻ để dùng chung giũa các văn phòng bằng cách truy cập và máy chủ của công ty quí khách để lấy quyển sử dụng. sử dụng chung phần mềm. Phần mềm có thể cài đặt không giới hạn số lượng, với 1 hoặc nhiều người dùng cùng lúc tùy theo số lương người dùng mà qui khách đã đặt mua. Người dùng sẽ truy cập vào file cấp phép trên server của qui khách.  Mã cài đặt phần mềm và đường dẫn để tải chương trình về sẽ được gũi qua email  Mã này sẽ hết hạn sau 1 năm. Sau đấy 1 mã mới sẽ được gủi đến quý khách.  
Chúng tôi cũng hỗ trợ cho khách hàng khi không co máy chủ bằng cách cung cấp khóa cứng bằng USB, mỗi khóa USB thêm sẽ có giá 200 USD, với khóa này quí khách có thể dùng phần mềm tại bất cứ máy tính nào đã cái sẵn phần mềm. Luu ý khi qui khach chọn mua thêm USB chi phi vận chuyển sẽ được tính vào giá của phân mềm

Hợp đồng thuê linh động
Hợp đồng thue6u linh động thích hợp đồ vời các công ty lớn có nhiều văn phòng. Phân mếm dưới dạng hợp đồng này có thể chia sẻ để dùng chung giũa các văn phòng bằng cách truy cập và máy chủ của công ty quí khách để lấy quyển sử dụng. sử dụng chung phần mềm. Phần mềm có thể cài đặt không giới hạn số lượng, với 1 hoặc nhiều người dùng cùng lúc tùy theo số lương người dùng mà qui khách đã đặt mua. Người dùng sẽ truy cập vào file cấp phép trên server của qui khách.  Mã cài đặt phần mềm và đường dẫn để tải chương trình về sẽ được gũi qua email  
Tuy nhiên, phần mềm sẽ bị hết hạn trong vòng 1 năm. Ưu điểm của dạng hợp đồng này là trong vòng 1 năm trong hạn hợp đồng , nều chương trình có phiên bản mới thì quí khách sẽ được nâng cấp miên phí. Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật cũng được cung cấp miễn phí.

Hợp đồng nâng cấp linh động

Quí khách đã có sẵn hợp đồng mua cá nhân của phiên bản phần mềm ngay trước phiên bản mới có thể nâng cấp lên phiên bản mớ nếu muốn nâng cấp lên phiên bản mới có thể mua phiên bản mới với giá ưu đãi bằng dạng hợp đồng này. Phiên bản nâng cấp sẽ được gủi qua email cho quí khách sau khi quí khách cung cấp mã số đặng kí của phiên bản quí khách đang sử dụng. Sau khi na7ng cấp, quí khách sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản mới của phấn mềm.

Hợp đồng bảo trì
Quí khách có thể mua hợp đồng bảo trì hàng năm cho các dạng hợp đồng mua cố dinh và mua linh động để có thể nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phiên bản mới miễn phí. Nếu quí khách không lựa chọn mua hợp đồng bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật sẽ chỉ được cung cấp qua thư viện kến thức và câu hỏi thường gặp. 


CÁC DẠNG HỢP ĐỒNG