Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

RocFall

Tính toán ổn định cho cột chống hầm 3 chiểu

RS2

RocTopple

Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

Phân tích súc bền của đất đá có kể đến sự không liên tục

RocPlane

Ổn định mái dôc

Tường ngăn bảo vệ

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán đào hầm 3 chiều

Lún

Examine

Mái dốc đất

Mái dốc đá

Tính toán gia cố và chống đỡ hầm bằng phương pháp đường phản lực

Đất đáp và gia tải

CPillar

Phân tích phá hoại va xác suất cúa đá lở

Nước ngầm và thấm

Tướng chắn 

VCteck hợp tác mật thiết với Rocscience nhằm cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam các phần mềm tiên tiến nhất với độ tin cậy cao.  Roscience là công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là trong các phân tích 2D và 3D cũng như trong thiết kế cho các công trình dân dụng và mỏ. Bạn có  thể tìm kiếm phần mềm thích hợp bằng cách vào chuyên mục phân loại theo sản phẩm hay phân loại theo mục đích sử dụng

Hầm trong đất yếu

Hầm trong đá

Thiết kế hầm

Tính toán ổn định lật của mái dốc

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

RocSupport

Phương pháp giải tích

Phương pháp phần tử hữu hạn

Lở đá

Đập

RocData

Đào trong đất

Đào trong đá

RS3

3D

Unwedge

Phân tích tính toán ổn định mặt trượt phẳng của mái dốc

Swedge

RSPile

Settle3D

Tính toan ổn dịnh nêm đá

Tính toán sức chịu tải ngang va dọc cho cọc

Tính toán độ lún bằng phương pháp giải tích

Đào hầm

Tính toán ổn dịnh nêm đá cho hầm

Dips

Tính toán dòng thấm

Tính toán mực nước ngầm

Mỏ lộ thiên

Mỏ ngầm

Tính toán ổn đi6nh mái dốc bàng phương pháp sai phân hữu hạn

Hầm mỏ

Slide

Phân tích dữ liệu thống kê và hình học của tập hợp các vết đứt gãy 

Đào hầm và hố móng sâu

Lún nền đường

Dòng thấm và nước ngầm