Tường ngăn bảo vệ

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

CPillar

Đào hầm

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán dòng thấm

Tính toán mực nước ngầm

VCteck hợp tác mật thiết với Rocscience nhằm cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam các phần mềm tiên tiến nhất với độ tin cậy cao.  Roscience là công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là trong các phân tích 2D và 3D cũng như trong thiết kế cho các công trình dân dụng và mỏ. Bạn có  thể tìm kiếm phần mềm thích hợp bằng cách vào chuyên mục phân loại theo sản phẩm hay phân loại theo mục đích sử dụng

Hầm trong đất yếu

Hầm trong đá

Thiết kế hầm

Đào hầm và hố móng sâu

Tướng chắn 

Hầm mỏ

Ổn định mái dôc

RS2

Dips

RocSupport

3D

RocTopple

Phân tích phá hoại va xác suất cúa đá lở

Tính toán ổn đi6nh mái dốc bàng phương pháp sai phân hữu hạn

Unwedge

Phân tích tính toán ổn định mặt trượt phẳng của mái dốc

Slide

RS3

Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

Tính toán sức chịu tải ngang va dọc cho cọc

Đập

RocData

Nước ngầm và thấm

Phân tích dữ liệu thống kê và hình học của tập hợp các vết đứt gãy 

Tính toán gia cố và chống đỡ hầm bằng phương pháp đường phản lực

Lún nền đường

Dòng thấm và nước ngầm

Examine

Mái dốc đất

Mái dốc đá

Settle3D

Tính toán đào hầm 3 chiều

Phương pháp giải tích

Phương pháp phần tử hữu hạn

Tính toán ổn dịnh nêm đá cho hầm

Tính toán ổn định lật của mái dốc

Swedge

Phân tích súc bền của đất đá có kể đến sự không liên tục

RocPlane

RocFall

Tính toán ổn định cho cột chống hầm 3 chiểu

Đào trong đất

Đào trong đá

Đất đáp và gia tải

Lún

Tính toán độ lún bằng phương pháp giải tích

Tính toan ổn dịnh nêm đá

RSPile

Mỏ lộ thiên

Mỏ ngầm

Lở đá