Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

Đào hầm

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Swedge

Đất đáp và gia tải

Tính toan ổn dịnh nêm đá

Lở đá

Examine

Mái dốc đất

Mái dốc đá

Hầm trong đất yếu

Hầm trong đá

Thiết kế hầm

Đào hầm và hố móng sâu

Tướng chắn 

Unwedge

Phân tích tính toán ổn định mặt trượt phẳng của mái dốc

Slide

RS3

RocData

RS2

RocTopple

Phân tích dữ liệu thống kê và hình học của tập hợp các vết đứt gãy 

RocFall

Tính toán ổn định cho cột chống hầm 3 chiểu

Tính toán độ lún bằng phương pháp giải tích

Tính toán ổn đi6nh mái dốc bàng phương pháp sai phân hữu hạn

Phương pháp giải tích

Phương pháp phần tử hữu hạn

Đào trong đất

Đào trong đá

3D

CPillar

Phân tích phá hoại va xác suất cúa đá lở

Settle3D

RocSupport

Dips

Tường ngăn bảo vệ

Tính toán sức chịu tải ngang va dọc cho cọc

Hầm mỏ

RSPile

Nước ngầm và thấm

Tính toán ổn dịnh nêm đá cho hầm

Mỏ lộ thiên

Mỏ ngầm

Tính toán đào hầm 3 chiều

Lún

Chương trinh phần tữ hữu hạn 2 chiều cho địa kỹ thuật

Tính toán gia cố và chống đỡ hầm bằng phương pháp đường phản lực

RocPlane

Tính toán dòng thấm

Tính toán mực nước ngầm

VCteck hợp tác mật thiết với Rocscience nhằm cung cấp cho khách hàng tại Việt Nam các phần mềm tiên tiến nhất với độ tin cậy cao.  Roscience là công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm đặc biệt là trong các phân tích 2D và 3D cũng như trong thiết kế cho các công trình dân dụng và mỏ. Bạn có  thể tìm kiếm phần mềm thích hợp bằng cách vào chuyên mục phân loại theo sản phẩm hay phân loại theo mục đích sử dụng

Lún nền đường

Dòng thấm và nước ngầm

Phân tích súc bền của đất đá có kể đến sự không liên tục

Ổn định mái dôc

Phương pháp cân bằng tới hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn

Đập

Tính toán ổn định lật của mái dốc