Tư vần thiết kế Địa kỹ thuật và khai thac Mỏ

VCTeck đặc biệt chuyên sâu về đánh giá ổn đính mái dốc cũng như cung cấp các giái pháp ổn định mái dốc. VCTeck có các công cụ chuyên dụng để tính toán ổn định mái dốc với các điều kiện nước ngầm đa dạng bằng chương trình Slide hoặc áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn.

VCTeck áp dụng các kiến thức chuyên sâu trong địa kỵ thuật để cung cấp dịch vụ thẩm tra xác định nguyên nhân phá hoại công trình. VCTeck co khá năng cung cấp dịch vụ nhân chứng chuyên mon trong các tranh chấp pháp lý

Nến móng cho cơ sở hạ tầnng

Đội ngũ chuyên gia của VCTeck bao gồm các kỹ sư thủy văn và địa kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm trong tinh taon nước ngầm và thủy văn. VCTeck có thể cung cấp nghiên cứu khá thi cho cung cấp nươc công nghiệp và dân dụng, tính toán hạ mực nươc ngầm cho công trình dân dụng và mỏ cũng như nghiên cứu ảnh hưởng của việc hút nước ngầm đối với trạng thái địa chất thủy văn.

Thủy văn và nước ngầm

Khai thác mỏ lộ thiên

Đội ngũ chuyên gia của VCTeck có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế các công trình địa kỹ thuật dựa theo các tiệu chuẩn quôc tế cũng như của Việt Nam. Ngoài việc sử dụng các phương pháp thiết kế dùng các công thức lý thuyết cổ điển và thực nghiệm, VCTeck cũng sử dụng các phương pháp thiệt kế hiện đại với sự hỗ trợ của máy tính như phương pháp phần tử hữu hạn và phần tử rời rạc (discrete element).

Từ việc duy trì hoạt động của mỏ, thi công xây dựng hầm ngầm cho đến nền móng công trình, khách hàng của chúng tôi sẽ không phải đối diện những chi phí tốn kém do không lường trước những phá hoại, chuyển vị gây ra trong quá trình thi công và sử dụng hoặc động đất. Dội ngũ thiết kế địa kỹ thuật của chùng tôi sẽ cung cấp cho các bạn nhựng giải pháp cần thiết dem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho dự án của các bạn

Chúng tôi sẽ cung cấp những giải pháp cho dự án của các khách hàng cùng với những ưu khuyết điểm của từng phương án. Từ đó, khách hàng có thể so sánh các phương án và lựa chọn phương án thích hợp nhất dựa vào qui mô, nhu cầu và yếu cầu đặc biệt của dự án. Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp co các khách hàng giảm thiểu nguy cơ rủi ro và dảm bảo dự án dúng tiến độ và chi phí 

Ngoài các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế địa kỹ thuật như mội trường, diều kiện đất nền, nước ngầm và động đất, các yếu tố gầy ra các thiết bị khai thác mỏ cũng có thể ánh hưởng đến thiết kế. Các yếu tố đó co thể kể đến như các hiết bị có độ chính xác cao (giớ hạn độ lún cho phép rất nhỏ), móng cho máy nghiền quặng, v/v. Vói một số ứng dụng đặc biệt VCTeck sẽ sử dụng chương mô phỏng bằng phương pháp phần tử rời rạc (Discrete Element Method) để giải quyết những dự án không thể sử dụng các phương pháp tinh toán thông thường.

Thiết kế

Thẩm định và nhân chứng chuyên môn

Dội ngũ chuyên gia của VCTeck có nhiều kinh nghiệm trong phát triển các mô hình số. Chúng tôi kết hợp các phương pháp phân tích giải tích và thực nghiệm đi kèm với kinh ghiệm thực tế để đưa ra các giái pháp tiên tiến và thực tế cùng với các thông số thiết kế đã được tối ưu cho điều kiện khai thác mỏ. Chúng tôi tập trung vào những ứng dụng và diễn giải các lời giải lý thuyết để giảm thiểu số liệu cần thiết để xây dựng mô hình bằng cách sử dụng các số liệu sẵn có của các công trình tương tự nếu được. Kết quả là chúng tôi sẽ xây dựng mô hình và các thông số thiết kế thích hợp để đem lại lợi ích tốt nhất cho dự án của khách hàng

Ốn đinh mái dốc