Phiên bản 7.0 của Dips tích hợp nhiều tính năng mới như mạng chiếu lập thể cầu 3 chiều (3D steosphere), hồ khoan cong, khoảng cách giũa các khe nứt, phân loại đá theo RDQ, hiển thị các đường đồng mức (contour) trên mạng chiếu lập thể và nhiều tính nặng khác.


Chương trình Dips được dùng để thể hiện các số liệu định hướng dựa trên số liệu địa chất. Chương trình có rât nhiều tính năng và được thiết kế cho cả khách hàng mới và những khách hàng sử dụng phần mềm chuyên sâu. Ngoài khả năng phân tích và hiện thị số liệu cầu trúc địa chật một cách nhanh chóng và đễ dàng hơn tính toán tay, chương trình cũng cung cấp nhiều chúc năng tinh toán mạnh như hiển thị đồ họa phân bố thống kê của dịnh hướng phân nhóm, dịnh hướng trung bình cũng như tình toán độ tin cậy, biến đổi cụm, phân tích động học, and phân tích dịnh lượng và định tính.


Tuy chương trình Dips được thiết kế chủ yếu cho phân tích cấu trúc của đá nhưng chương trình hoàn toàn có thể sử dụng để phân tích cho tất cả các loại số liệu định hướng khác.

Dip

từ 295USD

từ 295USD