RocData

từ 295USD

RocData là ứng dụng không thể thiếu  trong phân tích sức bền đất và đá. Chương trình  dùng để tính toán các thông số dùng trong các mô hình đất và đá từ số liệu thí nghiệm. RocData bao gồm cả RocProp cơ sở dữ liệu của hầu hết các loại đá phổ biến. RocProps bao gồm hơn 700 kết quả thí nghiệm của các loại đá từ nhiều nơi trên thế giới. 


RocData có thể dùng để xác định thông số cho đường bao sức bền tuyến tính hoặc phi tuyến cho đất và đá dựa vào sồ liệu thí nghiệm nén/kéo 3 chiều và cắt trực tiếp. RocData bao gồm 4 mô hình phổ biến nhất hiện nay cho đá là mô hình Generalized Hoek-Brown, Mohr Coulomb, Barton-Bandis va 

Biều đồ bao phá hoại sẽ được vẽ trong cả biều đồ áp luc cắt / nén và biểu đồ ứng suất chính. Biều đồ cắt/nén tta5o ra từ chương trình có thể dùng để tính toán ổn định mái dốc bằng phương pháp cân bằng tới hạn, biều đồ đường bao trong không gian ứng suất chính se được dùng để mô phỏng ứng xử của đào hầm ngầm. RocData là phần mềm tuương tác rất manh, người sử dụng dễ dàng thay đổ các thông số mô hình và đánh giá ảnh hương của từng thông số đến sự làm việc của từng mô hình, giúp cho người sử dụng hiểu rõ hơn về mô hình.


Thông số mô hình sức bền vật liệu tinh được từ RocData có thể dùng để nhập vào chương trinh phần tử hữ hạn như RS2 va RS3 hoặc chương trình sử dụng phương pháp cân bằng tới hạn nhu Slide