từ 295USD

RocSupport

RocSupport la chương trình dùng để tính toán chuyển vị cho việc dào hầm tròn hoặc gần tròn trong đá yếu và nghiên cứ ảnh hưởng cùa việc đào hầm với nhiều phương pháp chống đỡ. Sử dụng các thông số đầu vào như đường kính hầm, ứng suất trong đất/đá, thông số đá và thông số biện pháp gia cố, đường cong phản lực đất nền và nội lực của kết cấu chống đỡ sẽ được tính toán. Giao điểm của 2 đường này sẽ được dùng để tính toán độ an toán của kết cấu chống đỡ.

RocSupport có thể dùng trong khâu thiết kế sơ bộ cho hầm và phương pháp chống đỡ. Chương trình cug cấp cái nhìn tổng quát về các phương pháp chống đỡ trước khi thiết kế chi tiết sẽ được tiến hành với các phần mềm như RS2 và RS3.


Chương trình chỉ thích hợp cho tính toán trong đất hoặc đá mềm.