Slide là chương trình tính toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn, phân tích độ rủi ro và ảnh hưởng của các thông số lên kết quả và thiết kế các kết cấu gia cố. Tất cả các loại mái dốc, kè, đập đất, tường chắn đều có thể phân tích bằng Slide. Giao diện đồ họa hiện đại của Slide cũng giúp cho việc xây dựng và hiệu chỉnh các mô hình phức tạp trở nên rất dễ dàng.

Slide la chương trình tính toán ổn định mái dốc duy nhất có tích hợp tính toán dòng thấm trong mái dốc. Áp lực nước lỗ rỗng, dóng thấm và độ dốc thủy lực sẽ được tính toán dựa vào các điều kiện biên do người dùng nhập vào. Tính toán dòng thấm đã được tích hợp hoàn toàn trong chương trinh cũng có thể sử dụng  chỉ để tính toán dòng thấm cho các công trình thủy văn.

Slide cũng có khả năng tính toán xác suât rất mạnh, hấu hết các thông số đầu vào đều có thể gán các đặc trưng thống kê ví dụ như thông số vật liệu đất, đá, kết cấu chống đỡ, tải trọng va mực nước ngầm. Xác xuật phá hoại sẽ được tính toán giúp cho người dùng có cái nhìn tổng quan về phân tích rủi ro phá hoại của mái dốc. Phân tích ảnh hưởng của từng thông số lên kết quả bài toán cũng được hỗ trợ trong chương trình.

Slide

từ 1295USD