Swdge là chương trình gọn nhẹ và dễ sử dụng để tính toán ổn dịnh nêm đá trên mái dốc đá.Nêm đá sẽ được xác định bằng hai mặt phẳng cắt nhau, mái dốc và vết nứt chịu kéo. Swedge cững hỗ trợ dồi họa cho việc xây dựng mô hình hanh và hiển thị kết quả dưới dạng đồ họa 3 chiều.

Swedge cung cấp nhiều dạng phân tích bao gồm phân tích ổn định, phân tích rủi ro, phân tích tổng hợp, phân tích độ nhạy và phân tích cố chấp.

Đối với việc phân tích ổn định,  Swedge sẽ cho ra hệ số an toàn của mái dốc. Đối với phân tích rủi ro, các thông số thống kê sẻ được đưa vào để kể đến sự ngẫu nhiện trong đá và hệ số rủi ro phá hoại sẽ được tính toán. Đối với phân tích tổng hợp nhiều mặt phẳng vết nứt sẽ được định dạng, Swedge sẽ tính toán tất cả những nêm được tạo ra bởi các mặt phẳng này.

Neo đá, vữa phun hoặc áp lực chống đỡ có thể gán vào mô hình để tăng hệ số an toàn cho nêm. Các tác động làm giảm độ an toàn của nêm như nước ngầm, động đất hoặc tải trọng bên ngoài cũng sẽ được mô phỏng. Độ bền của vết nứt sẽ được tình theo các mô hình Morh-Coulomb, Barton-Bandis hoac Power Curve.

Swedge cũng có thể tự đông nhập số liệu từ Dips và phân tích với kiểu phân tích tổng hợp, hoặc số liệu thống kế của hệ vết nứt có thể nhập vào từ Dips để tính toán phân tich thống kê.

Swedge

từ 645USD