RocFall là chương trình phân tích rủi ro hỗ trợ cho đánh giá ổn định của mái dốc có khả năng lở đá. Chương trình có khả năng tình toán động năng, vận tốc và độ nảy cao nhất của đá lở. Phân bố động năng, vận tốc, chiều cao và kết quả thống kê cũng được tính toán và hiện thị đồ họa dọc theo mái dốc. 


RocFall cũng có thể dùng để hỗ trợ cho thiết kế sửa chữa mái dốc. thông số vệt liệu của bề mặt dốc có thể thay đổ và so sánh. Số liệu về động năng và vị trí của vá chạm giũa tảng đá lở và hàng rào chắn giúp cho việc thiết kế hàng rào như xác định vị trí, kích cỡ và độ cứng của hàng rào. RocFall cũng tích hợp sẵn các thiệt kế hàng rào để người sử dụng có thể lựa chọn từ ngân hàng dữ liệu.

RocFall

từ 445USD