Examine

Slide la chương trình tín toán ổn định mái dốc mạnh nhất hiện nay. Chương trình cũng hỗ trợ tính toán dòng thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Dips là chương trình duy nhất hiện nay dùng dể xử lý số liệu thống kê và hiển thị đồ họa cho các số liệu địa chất

Slide

Hầu như tất cả các phương pháp đào hầm ngầm hoặc hố sâu đều có thể dùng các chương trình của Rocscience, từ các công trình dân dụng, địa kỹ thuật đến hầm mỏ. Phân tích ứng suất, ổn định, nước ngầm và các thiết kế các phương pháp chống đỡ cho hố móng sâu và mỏ lộ thiên đều có thể dùng các phần mềm của Rocscience.

RS2

Unwedge là chương trinh gọn nhẹ và dễ sử dụng dùng để tính toán đào hầm trong đá 

Swdge là chương trình gọn nhẹ và dễ sử dụng để tính toán ổn dịnh nêm đá trên bề mặt

Dips

RS2 (Phase2 9.0) là phần mềm phần tử hữu hạn 2 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. (RS2 = Rock and Soil 2-dimensional analysis program).

Swedge

Hố móng sâu và Mỏ lộ thiên

3D

Settle3D

RS3 là phần mềm phần tử hữu hạn 3 chiều  cực mạnh dùng cho các ứng dụng trong đất và đá. 

Unwedge

RS3

Settle3D là chương trình tính toán nén lún 3 chiểu. Chương trình sử dụng phương pháp giải tích nên rất nhanh.

Examine3D là phần mềm 3 chiều tính toán đào hầm trong đá. Chương trình sử dụng phương pháp phần tử biên (Boundary Element Analysis) nên cho kết quả rất nhanh.